Sayın Kullanıcı,

New Holland Construction Web Sitesi'ne hoş geldiniz.

Aşağıda belirtilen "Kullanım Şartnamesi", New Holland Construction Web Sitesi'nin siz değerli kullanıcılarımıza sağladığı bilgi ve hizmetlerin sağlanmasına ilişkin hükümleri düzenlemektedir. New Holland Construction Web Sitesini ziyaret eden her kullanıcı, Kullanım Şartları'nda yer alan hükümleri okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır.

Kullanım Şartları

Bu web sitesi bilgilendirme amacıyla, yasal düzenlemelere uygun olarak hazırlanmıştır. Web sitesinde sunulan içerik, grafik, görüntü ve belgeler bilgi amaçlıdır. Sunulan hiçbir içerik ticari amaç taşımamaktadır. New Holland Construction, web sitesi ile finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir.

Bu web sitesinde hiçbir şey New Holland Construction hisselerine yatırım yapmaya yönelik değildir. Sitede yer alan bilgiler ışığında verilecek her türlü karar ile ilgili tüm sorumluluk, bu siteyi ziyaret eden kişiye aittir. Web sitesinin ve içeriğinin kullanımından doğan zararlardan New Holland Construction ya da herhangi bir yönetim kurulu üyesi, yöneticisi veya çalışanı sorumlu değildir. New Holland Construction’ün mali durumu ve operasyonel sonuçlarını gösteren bilgi ve belgeler web sitesinde yer almaktadır.

Şirket Yönetiminin gelecekteki duruma ilişkin şu andaki görüşleri ve varsayımları, gelişim ve gerçekleşmelere bağımlı olarak farklılık gösterebilecektir. New Holland Construction, sitenin içeriğini, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti dilediği zaman değiştirme ya da sona erdirme ve web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini sistemden silme hakkını saklı tutar. Web sitesinin hatasız olması için her türlü tedbir alınmış olmakla birlikte, revizede gecikme, sitede olması muhtemel bir yanlışlık veya eksiklikten ya da değişiklikten ötürü New Holland Construction’e hiç bir nam altında sorumluluk yüklenemez.

New Holland Construction web sitesine veya bu siteden bağlantı yapılarak ulaşılan herhangi bir web sitesine girilmesi veya bunların kullanımından doğabilecek doğrudan veya dolaylı kayıp veya zararlardan, Newholland Construction sorumlu tutulamaz. Web Sitesi'nde yayınlanan ve telif ve diğer fikrî ve sınaî mülkiyet hakları Newholland Construction ya da diğer üçüncü kişi ve kuruluşlara ait olan bütün yazılı, resimli, sesli, görsel, elektronik materyallerin her türlü hakları saklıdır. Bu materyallere Web Sitesinde yer verilmesi, bunların kullanımı ile ilgili olarak herhangi bir yetki, lisans ya da, izin verildiği şeklinde yorumlanamaz.

New Holland Construction’ün yazılı izni olmaksızın bu materyaller kopyalanamaz, yeniden üretilemez, çoğaltılamaz ya da herhangi bir şekilde kullanılamaz. New Holland Construction, bu tür materyallerin (duvar kâğıdı, ekran koruyucu, reklâm filmi gibi) meslekî, ya da ticarî amaçlı olmadan kullanımı için kişisel bilgisayarlara kopyalanabilmesine izinler verebilir. Bu sitede yer alan materyaller ile ilgili fikrî ve sınaî mülkiyet haklarını ihlâl edecek şekildeki her türlü kullanım sonucu ortaya çıkabilecek yasal sorumluluk, ihlâlde bulunan Kullanıcı'ya aittir. New Holland Construction, kendi takdirinde olmak üzere sitenin içeriğini, Kullanıcı'lara sağlanan herhangi bir hizmeti dilediği zaman değiştirme ya da sona erdirme ve New Holland Construction Web Sitesi'nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini sistemlerinden silme hakkını saklı tutar.

Web Sitesi'nin hatasız olması için her türlü tedbir alınmış olmakla birlikte, sitede mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir. Web Sitesi'nin virüs, trojan ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihaî güvenliğin sağlanması için Kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede Kullanıcı, Web Sitesi'ne girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder. Resmî makamlardan Kullanıcı'ya yönelik bir suç duyurusu ya da resmî soruşturma talebi gelmesi ve/veya Kullanıcı'nın Türk Traktör sistemlerinin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığının tespit edilmesi halinde, New Holland Construction, Kullanıcı'nın kimlik bilgilerini araştırma ve yasal mercîlere bildirimde bulunma hakkına sahiptir. Kullanıcı'lar ile New Holland Construction arasında ortaya çıkabilecek ihtilâflarda, New Holland Construction elektronik kayıtları delil olarak kabul edilecektir.

Bu tür ihtilâfların çözümünde Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacak ve ihtilâf Türkiye Cumhuriyeti Kanunlar'na göre çözülecektir. New Holland Construction Web Sitesi, Kullanım Şartnamesi'nin herhangi bir maddesini, bildirimde bulunmaksızın değiştirme, yenileme veya iptal etme hakkına sahiptir. Değiştirilen, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm Kullanıcı'lar bakımından hüküm ifâde edecektir. Kullanıcı, New Holland Construction Web Sitesi'ne girmekle yukarıda belirtilen şartları kabul etmiştir.

İbrahim Aykut Özüner

 

yasal-metinler-media